Конкурс за есе на тема „Кога изчезна етиката в правото?“

15.11.2018 г.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„КОГА ИЗЧЕЗНА ЕТИКАТА В ПРАВОТО?“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят и удостоверение /или друг официален документ/ от обучаващата институция, съдържаща информация за специалността, формата и курса на обучение.  

Изисквания към есето:

 •  Есетата трябва да са написани на български език, обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират аспекти на правната етика и да се стремят към представяне на иновативни решения за преодоляване на системни дефицити в посочената тематика;
 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо.

НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 600 лв.
 • Втора награда – 400 лв.
 • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

КРАЕН СРОК

Есетата трябва да бъдат изпратени до 15 декември 2018 г. (събота), включително, по електронен път до Цветомир Тодоров, Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org

Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za referati“.

Следвайте ни