Анализи

2024 г.

Гледни точки към регулацията на лобизма в България. Социологическо изследване

2023 г.

Частното здравеопазване в България – история, проблеми и перспективи (Резюме)

Частното здравеопазване в България – история, проблеми и перспективи

Изказвания на панелистите на конференцията "Промените в Конституцията по отношение на съдебната власт – между възможното и необходимото"​​ 

Нагласи към промени в Конституцията и свикване на Велико Народно събрание

Из коридорите на властта. Как се назначават ръководители на териториални структури в страната 

Наблюдение и анализ на избора на регулаторни и контролни органи от Народното събрание 2013 - 2023 г. 

Наръчник за идентифициране и сигнализиране за злоупотреба с публични ресурси за изборни цели

Гражданският сектор срещу дезинформацията

Индекс на корупционния риск при обществените поръчки​ 

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? - втора част

Кадруване извън мандат. Какви избори за лидери в системата прави ВСС? - първа част

2022 г.

Oценки за дейността на съдебната система и нагласи за промяна на съдебната карта в съдебен район Перник 

Висшите публични назначения в Изпълнителната власт

Оценки за дейността на съдебната система и нагласи за промяна на съдебната карта в съдебен район Стара Загора

Анализ на избора на административни ръководители в прокуратурата за периода 01.01.2020 – 28.07.2021 г. 

Спецпрокуратурата в медийното око. Медиен мониторинг

Анализ "Обществените поръчки в здравеопазването в България - начин на употреба"

Почтеност в действие. Практически наръчник за подаване на сигнали за злоупотреби на работното място

2021 г.

„Стъпка по стъпка: по следите на парите за възстановяване от пандемията“

Какъв трябва да е профилът на следващия председател на ВКС според обществото

Стъпка по стъпка: по следите на парите за справяне с COVID-19

Преглед и анализ на дейността на прокуратура в условията на извънредно положение

Корупцията в здравеопазването: къде са проблемите. Гледната точка на гражданите

Резултати от проучване на общественото мнение за корупцията в здравната система - презентация

Настоящата политическа ситуация и възможността за конституционна криза – факти и прогнози

Конституцията на Република България - 30 години по-късно“ - стенограма на конференция

"Подаването на сигнали за нередности и корупция в България. Правна рамка. Whistleblowing и подаването на сигнали – прилики и разлики​"

Анализ "Прозрачност и ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в България"

Обществени нагласи към корупцията на работното място​

"Нагласи към промени в Конституцията и свикване на Велико Народно събрание" анализ на социологическо проучване

"Нагласи към промени в Конституцията и свикване на Велико Народно събрание"

Мнението на българските магистрати към Етичния кодекс

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/MAGISTRATES_REMUNERATION_F-converted.pdf

Възнагражденията в съдебната власт

2020 г.

"Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България"

"Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални цели в България" - резюме

Анализ и оценка на института на съдията-наставник в българската съдебна система. Предложения за подобряване на работата

Практически насоки за използване на социалните медии от съдии в контекста на Централна и Източна Европа

"Извънредното положение в големите малцинствени квартали (13 март - 13 май, 2020 г.)"

Преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателни инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България

"Атаките към съда", медиен мониторинг и анализ на тема

2018-2019 г.

Анализ на отговорите на въпросите, зададени от БИПИ в хода на конкурсни процедури за административни ръководители-председатели на съдилища, 2019 г.

"Какъв главен прокурор искат гражданите" Данни от национално представително изследване за оценка работата на главния прокурор и очакванията към следващия, 2019 г.

Методология за провеждане на изследване на потребителската удовлетвореност от предоставянето на съдебни услуги в България", 2018 г.

"Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование", 2018 г.

Защо да сигнализирам?
Базово сравнително проучване на гражданската активност при подаване на сигнали за прояви на корупция от лица, заемащи държавни длъжности
2018 г.

"Несъстоятелността на физическите лица през погледна на експерти, заинтересовани страни и обществеността" пълен доклад от проучване , 2018

"Несъстоятелността на физическите лица през погледна на експерти, заинтересовани страни и обществеността" социологическо проучване, 2018 г.

"Несъстоятелността на физическите лица през погледна на експерти, заинтересовани страни и обществеността"  резюме на социологическо изследване, 2018 г.

2016 г.

Приложение на Регламент (ЕС) №44/2001 в Румъния и България в светлината на практиката на СЕС — резюме. Регламент (ЕС) № 1215/2012 — пътят напред

"Оценка и очаквания към професионалните организации на магистратите"

"Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" - резюме

"Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България" - презентация

2013 - 2015 г.

"Институтът на съдебния заседател" сравнителноправно изследване, 2015 г.

Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”,  2015 г.

Анализ "Ромите във Варна и европейски избори 2014",  2015 г.

"Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство", 2014 г.

"Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство" презентация, 2014 г.

Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за избор и избор на органи по действащото законодателство, 2014 г.

Доклад "Заключения от проверка на приложението на изискването за определяне на съдебния състав на случаен принцип", 2013 г.

Следвайте ни