Екип

Мария Маринова завършва Нов български университет. Част е от екипа на Български институт за правни инициативи от 2021 г. Основната ѝ роля е в гладкото протичане на административните дейности около планирането и реализирането на работата на БИПИ. Тя също така управлява присъствието на организацията в социалните медии. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е работила в Центъра за професионално и продължаващо обучение в Нов български университет. Основните ѝ интереси са в областта на образованието и изкуството.

Д-р Исидора Димова е доктор по политология. Тя се присъединява към БИПИ по проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ и ще отговаря за плавното протичане при изпълнение на дейностите за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на висши държавни служители. Научните ѝ интереси са в областта на популизма, представителната демокрация, гражданско участие и др. Била е хоноруван асистент по „Публична власт и политики“ и „Политология“ в УНСС. Има опит в гражданския сектор и в работата по проекти.

Д-р Теодор Славев се занимава с провеждане на количествени и качествени изследвания и анализи в областта на политическата система и процес, правосъдието и съдебната реформа. Отговаря за мониторинга на парламентарните назначения. Специализирал е в Полша и САЩ. Участва в подготовката и провеждането на застъпнически кампании и изграждането на  граждански коалиции по различни теми. Преди да се присъедини към екипа на БИПИ е бил експерт в Министерство на правосъдието (2011 г. - 2012 г.), където работи по Механизма за сътрудничество и оценка.

адв. Цветомир Тодоров е част от екипа на БИПИ от 2012 г. Завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски", а по настоящем е докторант в Института за балканистика към Българската академия на науките. Специализирал е международно право, балканска история и антропология в Гърция, Сърбия, Румъния и Турция. Автор е на анализи и статии в областта на съдебната реформа, правата на човека и религиозните взаимоотношения. Адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия. 

Биляна Гяурова-Вегертседер е един от учредителите на БИПИ и негов директор. Тя е магистър по право от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и участник в стипендиантската програма на Европейския Център на Фондациите, както и в Международната програма за лидери на Държавния департамент на САЩ. Биляна е завършила и Българското училище за политика „Димитър Паница“ откъдето има сертификат по Политически Мениджмънт. Преди да учреди БИПИ, тя работи като старши правен консултант в  Американска асоциация на юристите правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI понастоящем ABA ROLI). Биляна е била адвокат от САК повече от 17 години. Тя е също така медиатор и обучител по медиация. Има сериозен опит в областта на върховенството на правото, справянето с корупцията и разработването на реформи в тези области. Биляна е изготвяла, управлявала и изпълнявала сложни и дългосрочни проекти простиращи се от реформа на адвокатурата, през ограничаване на корупцията до въвеждане на алтернативни способи за разрешаване на спорове и гражданско образование. Тя е консултирала и участвала в множество работни групи свързани с изготвянето както на закони, така и на подзаконови нормативни актове.

Годишни отчети и одити

Следвайте ни