Въпреки че споделяме убеждението за необходимостта от допускане на анонимни сигнали и съответната законодателна уредба, намираме че съдбата на анонимните сигнали за нарушения, които безспорно съществуват към момента и ще съществуват при прилагането на закона, не може да бъде уредена с наредбата.

И в трите варианта има много неизвестни и те са свързани най-вече с това, че освен сроковете за процедурата, фиксирани в ЗСВ, други времеви рамки няма. КС не е обвързан с такива за произнасяне, ВАС също. Факторите, които биха могли да ускорят този процес, са най-вече на терена на политическия и обществения натиск. Такъв вече има от страна на експерти и професионални организации, които наблюдават процесите в съдебната власт от години.

На 02.06.2023 г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. С него Националната следствена служба (НСС) се извежда от системата на прокуратурата и се възстановява по-ранната й позиция до 2009 г. на самостоятелен орган на съдебната власт.

Цевтомир Тодоров в предаването "Кой говори" по Дарик

"Всички инструменти, които се разработват от държавата, се превръщат в инструмент за задържане на властта, вместо да борят корупцията. Дебатът за корупцията се превърна в дъвка в устата на политиците."

Биляна Гяурова-Вегертседер, д-р Теодор Славев и д-р Радостина Ангелова в БТА

Индексът на корупционен риск в обществените поръчки за сектор "Строителство" с възложители общините е със стойност 23,75. Това показват данните от неговото пилотно прилагане въз основа на представителна извадка от общо 166 обявени обществени поръчки, избрани на случаен принцип от общо 1224 процедури от периода януари 2020 г. – юни 2023 г., с прогнозна стойност 2,73 милиарда лева.

Интервю на д-р Теодор Славев за БНР Пловдив

"Все още нямаме информация политическите партии на кои кандидати са се спрели за големите областни градове. Само за София знаем. Не може да пренебрегнем и факта, че гръбнакът на местната власт са общинските съвети. В този  смисъл мажоритарно избраният кмет е символен образ, той има своите правомощия, но кмет без подкрепящ общински съвет е с вързани ръце."

Следвайте ни