Конкурс за есе 2022 г.

За пета поредна година Фондация „Български институт за правни инициативи“, съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България, организират конкурс за студентски есета. Тази година темата е

Защита на правата в Метавселената
Ето ги и условията за участие

Изисквания към кандидатите:

♦ В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;

♦ Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;

♦ Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.  

Изисквания към есето:

♦ Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;

♦ На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;

♦ Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;

♦Есетата трябва да проблематизират етичните и правни предизвикателства пред регулацията на отношенията в т.нар. метавселена. Следва да се разгледат националните, международните и европейски правила в тази посока, съществуващите преценденти или нормативни дефицити. Участниците могат да представят своето лично разбиране за състоянието на регулаторната рамка на всеобхватния виртуален свят и кибернетичната трансхуманизация, разбирани било като утопия или като дистопия, да споделят идеи за нейното подобравянето и очаквания за проблеми в развитието на правоотношенията, следващи технологичния прогрес в тази посока;

♦ Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;

Награден фонд:

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване. На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

♦ Първа награда – 500 лв.

♦ Втора награда – 400 лв.

♦Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

Краен срок:

Есетата трябва да бъдат изпратени до 23 януари 2023 г., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org[1]. В заглавното поле на придружаващия имейл поставете текст “konkurs za ese“. 

[1] Молим да не копирате имейла от страницата на Института, а да го въведете собственоръчно при изпращането на есетата.

Следвайте ни