В търсене на Главен прокурор

В търсене на Главен прокурор

Биляна Гяурова-Вегертседер

Може много да се спекулира за това колко дълго г-н Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор, но най-общо могат да бъдат обособени следните варианти:

Вариант 1

В четвъртък ВСС взема решение да спре процедурата за избор на главен прокурор и по този начин заявява готовност за участие в процесите, свързани със задълбочаване на реформите в съдебната власт, включително и на ниво промени в Конституцията на РБ. В понеделник членът на прокурорската колегия на ВСС г-жа Мутафова разви теза в тази посока, посочвайки като основание конкретни текстове от АПК, които обвързват решението за спиране на процедурата на ВСС с допуснатото пред Конституционния съд атакуване на текстове от ЗСВ.  От гледна точка на конкретната процедура това може да се определи като адекватно на ситуацията решение, но от друга, то запазва сегашния състав на ВСС, който ще продължава да трупа пасиви, а и да кадрува, макар и на по-ниско ниво. 

Неизвестните при този вариант са свързани с бързината, с която ще се придвижат реформите в парламента, и това потенциално може да задържи г-н Сарафов на позицията минимум до есента.

Вариант 2

ВСС взема решение да не спре процедурата за избор на главен прокурор, която при този вариант продължава с номинации на кандидати в 4 поредни заседания на пленума, стартирайки от 6 юли. На интернет страницата на ВСС вече е публикуван времевият график, според който изслушването и изборът на нов главен прокурор трябва да станат на 26 октомври. Теоретично, ако президентът подпише указа за назначаването на новия главен прокурор в същия ден, това ще означава и край на упражняване на функциите от г-н Сарафов. Възможно е обаче забавяне, както е възможно и връщане на избрания кандидат от страна на президента. В тази ситуация ВСС може или да прегласува, или да вземе решение за започване на процедурата отначало. Ако се приеме второто, това ще даде на г-н Сарафов поне още 4 месеца на позицията. Тук могат да бъдат разиграни и няколко подварианта, като най-интересният от тях е този, при който имаме номинация на лице с безспорни качества и то бъде избрано. Това потенциално ще позволи и рестарт на реформирането на прокуратурата отвътре, което може да върви паралелно с промените в ЗСВ и евентуално в конституцията. Ключова роля тук може да играе министърът на правосъдието, който по закон има право да номинира лице за позицията. 

Не трябва да изключваме и подварианта, при който нямаме нито една номинация, което автоматично прекратява тази процедура и пленумът на ВСС трябва да вземе решение за откриване на нова /или да не вземе/ и да изготви нов времеви график. При този вариант време получават както Сарафов, така и парламентът.

Вариант 3

Върховният административен съд уважава жалбата на министъра на правосъдието, атакуваща избора на г-н Сарафов за и.ф. главен прокурор, което автоматично прекратява неговите правомощия и ВСС ще трябва да организира като минимум процедура за избор на и.ф. главен прокурор, която да бъде огледална на реалната такава. А това ще означава изслушване и проверка на качествата на съответните кандидати. Има очаквания ВАС да се произнесе до началото на съдебната ваканция, която започва на 15 юли, но това не е задължително.

Неизвестните

И в трите варианта има много такива и те са свързани най-вече с това, че освен сроковете за процедурата, фиксирани в ЗСВ, други времеви рамки няма. КС не е обвързан с такива за произнасяне, ВАС също. Факторите, които биха могли да ускорят този процес, са най-вече на терена на политическия и обществения натиск. Такъв вече има от страна на експерти и професионални организации, които наблюдават процесите в съдебната власт от години. Своеобразен политически натиск има и от страна на парламента под формата на подкрепената от ГЕРБ, "Продължаваме промяната" - "Демократична България" и ДПС декларация да не се избира нов главен прокурор. Това обаче е само пожелателно и демонстративно действие от страна на 3-те партии и няма обвързваща сила за ВСС.

Голяма неизвестна има и по отношение на преговорите за промени в конституцията. Както ГЕРБ, така и ДПС са непредвидими преговарящи, което може също да забави процесите в парламента и така г-н Сарафов да получи още време. И на последно място - не трябва да се изключва и възможността самият той да бъде следващият главен прокурор.

Следвайте ни