10 НПО в Искане за прекратяване „процедурата” по избор на председател на ДАНС, докато не се върне Законът за ДАНС във вида му, отпреди да бъде превърнат в инструмент за злоупотреба с власт

До Председателя на Народното събрание
До председателите на парламентарни групи в 42-то Народно събрание

Искане за прекратяване „процедурата” по избор на председател на ДАНС, докато не се върне Законът за ДАНС във вида му, отпреди да бъде превърнат в инструмент за злоупотреба с власт

Уважаеми дами и господа,

Вече повече от месец продължават безпрецедентните протести, настояващи Правителството да подаде оставка, а Парламентът да се саморазпусне, заради бруталната злоупотреба с власт и обществено доверие, обективирана в назначението на г-н Делян Пеевски за председател на ДАНС и други, последващи нелегитимни назначения на властови позиции.

Не може да се провежда нов избор за председател на ДАНС, преди да се възстанови законът, във вида му, отпреди последните изменения, с които бе скроен лично за Делян Пеевски и за прекомерна концентрация на безконтролна власт във фигурата на председателя на ДАНС.

Не може да се провежда нов избор за председател на ДАНС, преди да бъде уредена адекватна парламентарна процедура за това – с гаранции за обществена проверка на качествата на кандидатите.

Не може да се провежда нов избор за председател на ДАНС от този делегитимирал се парламент, срещу който десетки хиляди активно протестират повече от месец, с подкрепата на мнозинството в обществото.

Започната от парламента  процедура за избор и назначение на председател на ДАНС е нелегитимна и трябва да се отмени. От закона трябва да се отстранят разпоредбите, които  превръщат ДАНС в чудовище на произвола: прехвърлянето на ГДБОП - звеното, което и без това най-силно се нуждае от граждански контрол – от МВР в ДАНС, където граждански контрол напълно отсъства; по-дългият мандат на председателя на ДАНС от този на парламента; ограничените основания за освобождаване от този пост, които го превръщат в нов връх на институционална безконтролност в държавата.

Процедурата за избор на председател на ДАНС трябва да включва, като задължителен минимум:
• подробна мотивация на номинациите  и обявяването им  достатъчно време преди изслушването (поне два месеца);
• събиране, проверка и публикуване на цялата информация относно професионалните и нравствени качества на кандидатите;
• изискване на концепции за работата от кандидатите;
• провеждане на подробни публични изслушвания с възможност за поставяне на въпроси от представители на гражданското общество;
• обобщаване на цялата събрана информация в подробен аналитичен доклад.

Без този минимум  няма възможност за кандидатите да бъде формирано и изразено обществено мнение преди гласуването, както и народните представители да вземат информирано и разумно, а не предварително наложено решение.

Днес сме свидетели на ново конспиративно псевдоизслушване на появили се от никъде кандидати за председател на ДАНС – отново без правила, без публикуване на каквито и да било данни относно техните професионални и нравствени качества, без концепции, без възможност да им бъдат поставяни въпроси от гражданското общество. Насрочването на избора в рамките на по-малко от две денонощия след изслушването също прави невъзможна обществената реакция и дори привидността за вземане на информирано решение от страна на депутатите.

Това, както и всичко, последвало назначението на Пеевски, още веднъж доказва нетърпимостта на оставането на власт на този състав на парламент и кабинет. В една демокрация, освен от еднократното овластяване на избори, легитимността на управлението зависи от понасянето на морална и политическа отговорност за всяко действие. Настоящето управление институционализирано и систематично изпразва от съдържание правилата на законността, а това не е съвместимо с легитимност в правова държава.

Христо Иванов – Български институт за правни инициативи

Биляна Гяурова-Вегертседер – Български институт за правни инициативи

Адв. Маргарита Илиева – Български Хелзински Комитет

Антоанета Цонева – Институт за развитие на публичната среда

Георги Милков – Сдружение „Център на НПО – Разград”

Теодора Гандова – Председател на УС, НПО Линкс

Анна Ганева – Център за либерални стратегии

Ива Бонева – Център за приобщаващо образование

Геновева Петрова – Сдружение „Корективи”

Капка Панайотова – Център за независим живот

Славея Христова – Сдружение „Болкан Асист”

Писмото в pdf тук.

 

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • 10 НПО в Искане за прекратяване „процедурата” по избор на председател на ДАНС, докато не се върне Законът за ДАНС във вида му, отпреди да бъде превърнат в инструмент за злоупотреба с власт