Втори призив на БИПИ относно спазването Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

БИПИ за втори път се обръща към ВСС с призив да разкрие още една секция в специалната подстраница на сайта си www.justice.bg, посветена на избора на административни ръководители в органите на съдебната власт, където да се публикуват подробните автобиографии на кандидатите - в съответствие с действащите правила. След като БИПИ изпрати писмото си на 22.10.2013, впоследствие бе получено извлечение от протокол №42 от заседанието на Комисията по правни въпроси към ВСС, проведено на 28.10.2013 г., от което става ясно, че такава секция е разкрита. Оповестяването на тези автобиографии е една от сериозните заявки за ефективна прозрачност, които се установиха с новите правила.
Изтегли цялото писмо в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Втори призив на БИПИ относно спазването Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт