БИПИ подкрепя исканията на младши магистратите относно членовете на конкурсните комисии, оценяващи кандидатите за младши магистрати

ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Уважаеми членове на ВСС,

На заседание на Гражданския съвет (ГС) към ВСС на 26 февруари 2013г. беше представено и обсъдено писмо на бивши и настоящи младши съдии от различни випуски, преминали през обучение в НИП след въвевеждането на националния конкурс за младши съдии и прокурори в ЗСВ през 2002 г.,  относно реда, по който се определят съставите на изпитните комисии. Заедно с други организации, на заседанието на ГС БИПИ заяви подкрепата си за исканията на младшите съдии. Разбираме обаче, че тези искания не са били поставени на обсъждане на заседанието на Съвета от 28 февруари 2013 г. изобщо, което означава, че назначеният конкурс ще бъде проведен от комисиите, които вече са определени от ВСС чрез жребий.

В тази връзка подчертаваме, че игнорирането на искания и обръщения на съдии представлява възпроизводство на една от най-вредоносните практики на предишни състави на Съвета, които бяха постоянен обект на критики от обществото и международните наблюдатели и допринесоха съществено за ниското доверие и безславния завършек на мандата му.

На второ място стои въпросът – как да считаме ГС за реална форма на партньорство между ВСС и гражданското общество, след като поставени и обсъдени от него проблеми после не намират място в дневния ред на ВСС? И в това отношение има натрупан негативен опит с предишния състав на Съвета, който изисква да бъде преодолян от сегашния ВСС чрез енергични действия.

Изключително важно е също да се осъзнае, че въвеждането на конкурсите е една от малкото неоспорими реформени стъпки от изминалите години. Поддържането на доверието в тези конкурси е ключово за успеха на реформата, защото обновяването на кадрите по ясни и справедливи правила, които осигуряват компетентна оценка на реалните качества и потенциал на кандидатите в справедливо и непредрешено състезание, е сигурен път към кадрово укрепване на съдебната власт. ВСС никога няма да може да убеди обществото и международните наблюдатели във волята за необратимо реформиране на съдебната власт, ако не доказва непрекъснато и последователно, че кариерният процес се основава на неотклонно придържане към правилото, че кариерно се развиват само достойните, подбирани от най-компетентните  и уважавани в системата съдии – самите те, селектирани по обективни критерии, основани на спецификата на работата на съдията и прокурора и отчитащи почтеността и интелектуалния им капацитет в работата по делата.

В писмото на младшите съдии е поставен изключително важен въпрос, който следва да бъде разгледан и удовлетворен преди провеждането на конкурсната процедура. Ако въпреки това, конкурсът продължи при игнориране на повдигнатите съмнения, това би представлявало сериозен удър върху доверието в резултатите от конкурса и цялостната воля за реформи в съдебната система.

По тези съображения призоваваме ВСС без отлагане да обсъди и вземе решения в съответствие с поставените от младшите съдии въпроси и предложения, като осигури това да стане преди развитието на настоящата конкурсна процедура.

03.03.2013 г.
С уважение,
Биляна Гяурова-Вегертседер
Директор Фондация БИПИ

Изтегли цялата позиция в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ подкрепя исканията на младши магистратите относно членовете на конкурсните комисии, оценяващи кандидатите за младши магистрати