Предложения на БИПИ по проекта на декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, обсъден на заседанието на Гражданския съвет от 10 май

На 09 май БИПИ изпрати за запознаване своите бележки и коментари относно проекта на декларацията, която следва да попълват всички кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт. На 10 май се състоя заседанието на Гражданския съвет към ВСС, на което те бяха обсъдени. Предложенията на БИПИ могат да бъдат прегледи в приложения файл:
Изтегли предложенията в PDF.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Предложения на БИПИ по проекта на декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, обсъден на заседанието на Гражданския съвет от 10 май