БИПИ призовава за прозрачен и отговорен избор на НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

До
Г-н МИХАИЛ МИКОВ
Председател на 42-рото Народно събрание на Р България

Г-жа МАЯ МАНОЛОВА
Зам.-председател на 42-рото Народно събрание на Р България

Г-н  АЛИОСМАН ИМАМОВ
Зам.-председател на 42-рото Народно събрание на Р България

Г-н БОЙКО БОРИСОВ
Председател на ПГ на ПП ГЕРБ

Г-н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
Председател на ПГ на Коалиция за България

Г-н ЛЮТВИ МЕСТАН
Председател на ПГ на Движението за права и свободи

Г-н ВОЛЕН СИДЕРОВ
Председател на ПГ на партия АТАКА

МЕДИИ

Относно: приемане на правила за процедура за избор на председател и членове на КЗЛД

Уважаеми народни представители,

На редовното си заседание проведено на 9.04.2014 г. МС прие решение за избор на нов състав на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Както е посочено в решението, мандатът на досегашния състав на КЗЛД е изтекъл през декември 2012 г., което безспорно прави избора на нов състав належащ.
КЛЗД е орган от изключително значение по отношение налагането на стандартите и спазването на правилата, свързани с боравенето с лични данни. Нещо повече, тя е и гарант за прилагането на решенията на Европейската комисия в областта на защитата на лични данни и определянето на политика в тази толкова важна сфера от социалния живот.
Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание в чл. 87 изрично предвижда възможността НС да приема правила за процедурата за избор на органи, които се избират от него съгласно съответния нормативен акт. Случаят с КЗЛД попада директно в обсега на тази уредба.
Смятаме, че голямата обществена значимост на Комисията и високите обществени очаквания за обективен, прозрачен и публичен избор на ключовите за управлението на държавата позиции, налагат изработването на нарочни правила за процедурата за избор на предложените от МС за председател и членове на КЗЛД имена.
В тази връзка, ви призоваваме да изработите такива правила, в които като необходим минимум да залегнат следните елементи:
- пълна проверка на предложените от МС кандидатури, включително по съмнения за конфликти на интереси и непотизъм;
- детайлна оценка на състоянието на КЗЛД с идентифицирани успехи, потенциални проблеми и необходимост от промени;
- публично изслушване на предложените за членове на Комисията с възможност за представители на гражданското общество, експерти в областта и медиите да изпратят въпроси, които да бъдат зададени по време на изслушването;
- създаване на специализирана временна комисия, която да се занимае с цялостната подготовка на избора.  

Екипът на БИПИ заявява готовност да съдейства активно при изработването на правилата и изпълването им със съдържание.

Още веднъж искаме да подчертаем, че в обществото се утвърди силната нагласа за провеждането на подобни избори по максимално прозрачен и отговорен начин и с приемането на такива правила НС ще отговори на нея.

09.04.2014 г.

      С уважение,
Биляна Гяурова-Вегертседер
Директор
Български институт за правни инициативи

 

 

 
 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ призовава за прозрачен и отговорен избор на НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ