ЕК ще следи изборът за председател на ВКС да бъде "в съответствие с ясни стандарти за професионализъм и почтеност"

С писмо, получено миналата седмица в офиса на Български институт за правни инициативи, Европейската комисия в лицето на Катрин Дей отговори на деветте неправителствени организации, които повдигнаха въпроса за необходимостта от спешни промени в Процедурните правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Писмото на деветте НПО бе адресирано до Висшия съдебен съвет, президента на Република България, министъра на правосъдието и Европейската комисия (виж писмото тук). От страна на българските институции до този момент не е получен отговор.

Поместваме отговора на г-жа Катрин Дей в превод на български език.

Уважаема г-жо Гяурова-Вегертседер,

Благодаря Ви за и-мейла от 15-ти април, с който насочвате нашето внимание към предстоящия избор на бъдещия председател на Върховния касационен съд (ВКС) в България. Благодаря Ви също за приложеното писмо, което изразява известно безпокойство относно този процес и е било изпратено до компетентните институции в България, както и до Комисията. В своя и-мейл Вие заявявате своето убеждение, че Комисията и нейните служби следва щателно да проследят този избор.

Бих желала да Ви уверя, че изборът на нов председател на ВКС е един от въпросите, които службите на Комисията ще проследят отблизо в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка ("Механизма"). Както бе подчертано в последния доклад по Механизма, приет на 22-ри януари, България трябва да превърне в установена практика назначенията на високи постове да бъдат осовани на реална конкуренция между кандидатите в съответствие с ясни стандарти за професионализъм и почтеност. Това е решаващо за спечелването на общественото доверие към съдебната система. В доклада изборът на председател на ВКС през 2014 г. е изрично споменат като пример на такова важно назначение. Това, разбира се, отразява истинската значимост на длъжността на председателя на ВКС.

Тъй като новият председател на ВКС ще бъде опора за съдебната власт в България в течение на години, е изключително важно който и да бъде избран да се ползва с уважението на цялата съдебна система и на цялото българско общество. Най-добрият начин да се постигне този положителен резултат е да се проведе избор след честно, основано на качествата състезание, отворено за всички кандидати.

Естествено детайлите на процедурата са в ръцете на националните органи и не следва Комисията да коментира конкретни кандидати или да предлага съответните норми. Но докладът, приет от Съвета на министрите на страните-членки на ЕС, конкретизира кои принципи ще бъдат ключови за нас. Както изтъква и Вашето писмо, безспорността и успехът на всяка процедура зависят от това как тези принципи са осъществени на практика във всеки отделен случай.

Комисията ще продължи да следи отблизо и да отразява тези въпроси. Очаква се следващият доклад по Механизма да бъде приет около края на тази година или в началото на 2015.

С текста на писмото в оригинал можете да се запознаете тук.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • ЕК ще следи изборът за председател на ВКС да бъде "в съответствие с ясни стандарти за професионализъм и почтеност"