Отговор на 7 НПО на писмо-покана за участие в пробно гласуване във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС

7 НПО отговарят на писмо-покана от 31 юли от ВСС за участие в пробно гласуване с оглед "отпадане на всякакви съмнения относно начина на гласуване" във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС. Неправителствените организации Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Съюз на съдиите в България, Съюз на юристите в България, Център за изследване на демокрацията и Център на НПО - Разград подчертават: "за нас единственият начин на гласуване, който в пълна степен да гарантира тайната на вота и равнопоставеността на кандидатите, е чрез хартиени бюлетини".
Към пълния текст на писмото.

Писмо-покана с изх.№11-00-011 от 31.07.2014 г., подписано от Ясен Тодоров, председател на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" при ВСС.

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Отговор на 7 НПО на писмо-покана за участие в пробно гласуване във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС