Неправителствени организации предлагат промени в управлението на съдебната власт

Във връзка с отправеното до неправителствения сектор и професионалните организации предложение от министъра на правосъдието за включване в процеса на актуализиране на Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз 9 неправителствени организации: Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Програма достъп до информация, РискМонитор, Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”, Съюз на съдиите в България, Център за изследване на демокрацията и Център на НПО в Разград, предлагат промени в управлението на съдебната власт.

Промените са насочени към преосмисляне статута на ВСС, преодоляване на партийното влияние при избора на членове на ВСС от парламентарната квота, разширяване правомощията на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, централизирано атестиране и подобряване управлението на органите на съдебната власт.

Към пълния текст на Концепция за актуализация на Стратегията за продължаване на съдебната реформа.

 

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Неправителствени организации предлагат промени в управлението на съдебната власт