Декларацията по ЗПУКИ на зам-кмета на Столична община Е обществена информация по смисъла на ЗДОИ

Съгласно решение на Административен съд София-град № 6822 от 07.11.2016 г. декларацията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на зам-кмета на Столична община представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Заявлението по случая подаде Боряна Христова от БИПИ до кмета на Столична община през юни т.г., но информацията бе отказана с мотив, че същата не попада в приложното поле на чл. 2 ал.1 от ЗДОИ. Мотивите на съда: потърсената и отказана информация има характера на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Делото се води с помощта на Програма Достъп до Информация. Подробности четете в бюлетина на ПДИ

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Декларацията по ЗПУКИ на зам-кмета на Столична община Е обществена информация по смисъла на ЗДОИ