Отговори на въпросите на БИПИ относно електронното гласуване за избор на членове на ВСС

На 20.02.2017 г. БИПИ изпрати въпроси до Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (КПКИТ) при ВСС за системата за е-гласуване. Комисията взе решение въпросите ни да бъдат изпратени до разработчика на системата за електронно гласуване "Абати" АД - протокол №6/06.03.2017 г. от заседание на Комисията: "Р Е Ш И: 3.1. Препраща писмото от Български институт за правни инициативи с поставени въпроси относно системата за електронно гласуване на разработчика на системата "Абати" АД, с молба да бъдат предоставени на комисия ПКИТ отговори на поставените въпроси."

С писмо от 23.03.2017 г. разработчикът на системата "Абати" АД изпраща отговорите до КПКИТ, която в заседание, проведено на 05.04.2017 г., взема решение да препрати отговорите до БИПИ.

Ето и отговорите, получени от БИПИ на 19.04.2017 г.

 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Отговори на въпросите на БИПИ относно електронното гласуване за избор на членове на ВСС