БИПИ отправи въпроси към Евгени Диков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет

Днес БИПИ отправи своите въпроси към г-н Евгени Диков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота (следователи). Следователите избират един член на ВСС, а общото им събрание е насрочено в две поредни съботи - на 13 и 20.05.2017 г.

Въпросите са:

1. Смятате ли, че към настоящия момент България е изпълнила изискванията по 6-те показателя по Механизма за сътрудничество и проверка (Cooperation and Verification Mechanism) и наблюдението следва да отпадне?

2. С решение на ВСС по протокол № 53/13.12.2012 г. бе създаден Граждански съвет към Висшия съдебен съвет. Според Вас, необходимо ли е Гражданският съвет да продължи дейността си по този начин и занапред?

3. По какви въпроси изобщо ВСС следва да работи с неправителствения сектор – включително организации извън Гражданския съвет?

4. Намирате ли за последователна политиката на този Висш съдебен съвет при избора на административни ръководители в органите на съдебна власт? Считате ли, че тези назначения се основават само и единствено на законовите изисквания и качествата на кандидатите или има и други фактори?

5. Можете ли да дадете ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт?

6. Какво е мнението Ви за това бюджетът на съдебната власт да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране?

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпроси към Евгени Диков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет