8 членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система поискаха от министъра на правосъдието да свика заседание

Искане за извънредно заседание на Съвета по прилагане на Атуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (Стратегията) отправиха 8 членове на Съвета. Искането е изпратено до министъра на правосъдието г-жа Цачева, която е и председател на Съвета.

Повод за искането е внесеният от група народни представители миналата седмица проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Членовете на Съвета искат и да се създаде работна група, която да се занимае с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право".

Съветът бе създаден през януари месец 2016 г. с Постановление на Министерски съвет. Част от правомощията на Съвета са да обсъжда предложения за промени в нормативните актове, свързани с изпълнение на Стратегията, както и да координира политиките за прилагане на Стратегията.

Съгласно чл.6, ал.3 от ПМС № 3 от 13.01.2016 г. искане за свикване на извънредно заседание на Съвета може да бъде отпревено от 1/3 от неговите членове. 

С оглед съкратените срокове за предвижване на законопроекта в НС и важността на темата, организациите са поискали от министъра на правосъдието да свика Съвета във възможно най-кратък срок.

Искането е отправено от:

Съюз на юристите в България

Висш адвокатски съвет

Съюз на съдиите в България

СНЦ „ Сефита“

Сдружение „ Център за неправителствени организации в Разград“

Национална мрежа за децата

Програма за развитие на съдебната система

Български институт за правни инициативи

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • 8 членове на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система поискаха от министъра на правосъдието да свика заседание