Въпроси към кандидата за директор на Националната следствена служба

Въпроси към Борислав Боби Сарафов, кандидат за директор на Националната следствена служба:

1) Вашата кандидатура е единственото мотивирано предложение за директор на НСлС. Тя е подкрепена и от Главния прокурор, и от досегашния директор на НСлС. Как гледате на това?  

2) Какви решения смятате да предложите за намаляването на диспропорциите на натовареност на окръжните следствени отдели в контекста на цялостната реформа на съдебната карта?

3) Как виждате ролята на националните разследващи органи в процеса на изграждане на Европейска прокуратура?

4) Сред юридическите и магистратски среди има силно критично отношение към влезлите в сила на 05 ноември 2017 г. промени в НПК, което мнение се споделя и в искането на ВКС до КС от 17 ноември 2017 г. Каква е Вашата оценка за тези промени?

5) В своята концепция (стр. 16) предвиждате да се допитате до мнението на окръжните прокурори за качеството на работата на следствените отдели. Мислите ли, че е удачно да се изследва и мнението на следователите за работата и влиянието на наблюдаващите прокурори?

6) Ако бъдете избран за Директор на НСлС, какъв ще е профилът на заместниците Ви?

7) Смятате ли, че уебстраницата на НСлС отговаря на стандартите, заложени в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020?

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси към кандидата за директор на Националната следствена служба