БИПИ отправи въпроси към кандидатите за административен ръководител на Окръжен съд Бургас и на Софийски окръжен съд

На 23 януари съдийската колегия на ВСС предстои да направи два важни избора за съдебната система - за председател на Окръжен съд Бургас и на Софийски окръжен съд. Съгласно нормативно предвидената възможност юридически лица действащи в обществена полза могат да задават въпроси на кандидатите. Зададените от БИПИ въпроси можете да видите на следните линкове: до съдия Темелкова (ОС Бургас) и до съдия  Петков (Софийски окръжен съд). 

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • БИПИ отправи въпроси към кандидатите за административен ръководител на Окръжен съд Бургас и на Софийски окръжен съд