Конкурс за есе

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към кандидатите:

 • В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
 • Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
 • Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.  

Изисквания към есето:

 • Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 • На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
 • Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид , да има ясна структура, теза и аргументи;
 • Есетата трябва да проблематизират правните и етичните аспекти на разобличаването и сигнализирането за корупционно поведение и практики на работното място и в службата (whistleblowing); защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения; да демонстрират познаване на правната уредба[1] и да са насочени към предлагане на иновативни решения за преодоляване на системите дефицити по посочената тематика в България.
 • Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо.

НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандиНАГРАДЕН ФОНДНАГРАДЕН ФОНДНАГРАДЕН ФОНДНАГРАДЕН ФОНДдатстване.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:

 • Първа награда – 500 лв.
 • Втора награда – 400 лв.
 • Трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.

КРАЕН СРОК

Есетата трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2020 г. (понеделник), 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org

Препоръчително е заглавното поле на придружаващия имейл да съдържа текст “konkurs za ese“.

[1] Вж. напр. Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

Следвайте ни