Инфографики. 2020 година: коронакриза, извънредно положение и необичайни мерки

2020 година: коронакриза, извънредно положение и необичайни мерки. Година на обърканото говорене, недоверието и неочакваните харчове. Година на страха.

Бъдещето ще покаже доколко е безпрецедентно всичко, което се случи през изтичащата година. Настоящето само сочи, че както всяка друга криза и тази роди своите герои, популярни наративи и конспиративни теории. Дали обаче докато сме в плен на новото и все още недокрай съзнато настояще, не пропускаме важни събития за нашето бъдеще? Дали неизвестността и невъзможността да планираме живота си не станаха причина да неглижираме отговорността си като граждани? Помогна ли ни водопада от противоречиви твърдения за характера на вируса и мерките за справянето с него, с които ни заливаха  държавата и свързаните с нея експерти? Или напротив – станаха ли думите катализатор за засилването на страха, недоверието и разделението?

В БИПИ наблюдаваме тези процеси от самото начало и инфографиките припомнят част от ключовите събития, които се случиха през годината и коментарите, които те получиха от властта. Инфографиките обръщат внимание на факта, че докато поведението на политици и експерти по отношение на Ковид-19 на дискурсивно ниво често изглежда объркано и неконсистентно, то по отношение на обвързаната с него финансова политика, подобно лъкатушене не се наблюдава. Така, за добро или лошо, 2020 г. се превърна в годината на нашето голямо задлъжняване. Огромните средства и бързината, с която те се разпределят са корупционни рискове. През 2021 г. ще наблюдаваме доколко ефективно и прозрачно се инвестират публичните средства, за да достигнат до тези, които се нуждаят.

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Инфографики. 2020 година: коронакриза, извънредно положение и необичайни мерки