Въпроси на БИПИ към кандидатите за Европейски делегирани прокурори

Във връзка с процедурата за избор на Европейски делегирани прокурори на основание чл. 11 от Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор, приети с решение на ПК на ВСС по протокол №45/16.12.20 г. във връзка с чл.30, ал.5. т.19 от ЗСВ БИПИ отправи въпроси към кадидатите за ЕДП. 


Кандидатите за 10 Европейски делегирани прокурори са общо 35 магистрати, като от тях 24 са прокурори, 9 следователи и 2 съдии. 

Te ще бъдат изслушани в периода 10.02.-13.02.2021 г. 

ВЪПРОСИ

I. Общи въпроси към кандидатите за ЕДП?

1.       Имали ли сте случай/и, в който/които сте бил/а обект на институционален натиск? Как сте се справили?

2.       Бил/а ли сте обект на външно влияние при изпълнение на служебните Ви задължения? Ако – „да“, как реагирахте в тази ситуация?

3.       Смятате ли, че етичните стандарти към Европейските делегирани прокурори трябва да бъдат завишени спрямо националните?

4.       В чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета е казано, че ЕДП действат „…единствено в интерес на Съюза като цяло“. По какъв начин ще материализирате това изискване за независимост в ежедневната Ви работа?

5.       Как смятате, че дейността на Европейската прокуратура ще повлияе върху борбата с корупцията по високите етажи на властта в България?

6.       Мислите ли, че процедурата по избор на Европейски делегирани прокурори от ВСС задоволява обществените очаквания за прозрачност, конкурентност и обективност към нея?

7.       What is the one thing you are proudest of in your professional career, so far?

8.       Please, describe those personal skills you think will be the most useful, if you are selected for European Delegated Prosecutor?

II. Въпроси към кандидатите за ЕДП, които са съдии:

1. Произнасяли ли сте се по дела, свързани с обсега на дейност на Европейската прокуратура? Моля, дайте пример.

2. Смятате ли, че работата Ви като съдия ще има добавена стойност в работата ви като Европейски делегиран прокурор, в случай, че бъдете селектиран/а?

III. Въпроси към кандидатите за ЕДП, които са прокурори:

1. Колко внесени обвинителни актове и постановени присъди имате по дела от компетенцията на Европейската прокуратура и какъв е резултатът от тях?

2. Колко прекратени производства имате по дела от компетенцията на Европейската прокуратура?

IV. Въпроси към кандидатите за ЕДП, които са следователи:

1.       В колко разследвания сте участвал/и от компетенциите на Европейската прокуратура и какви са резултатите от тях? Моля, дайте пример.

Въпросите са публикувани на под-страницата на уебсайта на ВСС: ТУК

Следвайте ни


  • Начало
    • Позиции
      • Въпроси на БИПИ към кандидатите за Европейски делегирани прокурори