ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Подпомагане действието на антикорупционни стандарти

(Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards)

I. Описание:

Продължителност: 2018 г. – 2019 г.

Основната цел на проекта е да изгради партньорства с местни представители на заинтересовани страни и представители на подготвящите и вземащи решения в България, Румъния и Черна гора, за да се идентифицират, приоритизират и успешно въведат антикорупционни препоръки и ангажименти. Тези реформи могат да включват законодателни и регулаторни изменения, структурни и институционални подобрения за подкрепа на ефективното прилагане на антикорупционни мерки и мерки за развиване на капацитета за прилагането на закона, надзора и ефективната борба с корупцията.

II. Основни дейности/ предмет:

 1. Прозрачност на финансирането на политически партии и предизборни кампании
 2. Интегритет на съдебната власт
 3. Наказателно преследване на корупцията (подкупа)
 4. Борба срещу измамите в обществените поръчки и реформа на правоохранителните и правоприлагащите органи

III.  Финансиране/ Подкрепа/ Партньори:

Водещи организация/и:

 • Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES)
 • Правна инициатива за Централна и Източна Европа (Central and Eastern Europe Law Initiative/ CEELI Institute)

Партниращи държави:

 • България
 • Румъния
 • Черна гора

Проектът се осъществява с финансиране от: Държавен департамент на САЩ (DoJ/INL)

Международна конференция "Парите в политиката: Ограничаване на неправомерното влияние върху политическите партии"

На 16.09.2019 г. от 13 ч. в „Гранд Хотел София“, зала Триадица 1 Български институт за правни инициативи /БИПИ/ организира международна конференция на тема: „Парите в политиката: ограничаване на неправомерното влияние върху политическите партии“.

В конференцията взеха участие представители на законодателната и изпълнителната власт, на Президента на Републиката, ЦИК и Сметна палата, на бизнеса, на експертната и академичната общност.  

Конференцията е част от международния проект „Ефективна борба срещу корупцията“ (“Effective Combat Against Corruption. Supporting Stakeholders in Implementing Anti-Corruption Standards”). БИПИ е партньор за България. Проектът се осъществява от Международна фондация за електорални системи (International Foundation for Electoral Systems/ IFES) и Института на Правната инициатива за Централна и Източна Европа в Прага (CEELI Institute Prague) с партньори още от Румъния и Черна гора, с финансиране от Държавния департамент на САЩ (DoS/ INL).

Един от акцентите на проекта е темата за прозрачността и отчетността на финансирането на политически партии и предизборни кампании. По време на дискусията бяха представени гледни точки, анализи и данни от изследвания, свързани с прозрачността на финансирането на политическите парии и предизборните кампании. Отправиха се предложения за промяна на нормативната база, за да се засили контрола върху финансирането, да се повиши доверието в институциите, оправомощение с тези задачи. Коментари се отправиха и по отношение злоупотребата с държавен ресурс. 

Лектори на конференцията (респективно темите на изказванията им) бяха

 • Проф. д.п.н Антоний Тодоров ("Ще убие ли политическият пазар демокрацията?");
 • Доц. д-р Даниел Смилов ("Финансирането на политическите партии в Европа");
 • Д-р Чад Викъри ("Контролни механизми при финансирането на политическите партии в САЩ");
 •  Д-р Ваня Нушева ("Законодателните промени и практиките, свързани с финансиране на политическата дейност в България: приближаване или отдалечаване от международните стандарти?") 
 • Ива Лазарова ("Ролята на държавната субсидия за финансирането на политическите партии").

Избрани изказвания от международна конференция "Парите в политиката: Ограничаване на неправомерното влияние върхи политическите партии"

Следвайте ни