Конкурс за есе, организиран съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България

През 2018 г. БИПИ заедно с посолство на Кралство Нидерландия в България, за първи път организират конкурс за студентско есе. От тогава провеждането на конкурса се превърна в ежегодна традиция, в която се включват студенти, изучаващи "Право" във всички университети в страната.

Следвайте ни