Борил Делчинов приключи стажантската си програма в БИПИ

Стажантската ни програма е една от най-интересните дейности, която винаги ни оставя със сладко-горчиви чувства. Освен стремежа ни да покажем на младите студенти спецификите на работата в гражданския сектор, образователният процес е насочен и към нас.

Научихме много от Борил Делчинов, който днес завърши стажа си в БИПИ.

Нямаме търпение да видим как той се развива още по-смел, по-ентусиазиран и надяваме се по-информиран, по нелекия, но пък страшно интересен път на правото.

Ето какво казва той за стажа си при нас:

"Стажът в БИПИ бе с изключително ценен обучителен акцент за мен. Като възпитаник на английската правна система, беше повече от интригуващо да се запозная подробно със спецификата на функционирането на българската съдебна система и да черпя от опита на всички експерти в института, извършващи своята дейност с висока степен на професионализъм.

Останах наистина впечатлен и от богатата специализирана библиотека на фондацията. Работата ми в БИПИ ме свърза с обществено значими теми, като развитието на студентските правни клиники в България, въвеждането на ефективно гражданско образование в училищата и борбата с корупцията на местно и държавно ниво. Похвален е фокусът, който института поставя върху необходимостта от прозрачност и отчетност на държавните институции, които от своя страна ще допринесат за подобрено и устойчиво управление. Сърдечно благодаря на БИПИ за предоставената възможност за съвместна работа!"

Успех, Борил!

Следвайте ни