Конкурс есе


БИПИ се включи в Кръгла маса за обсъждане и изработване на препоръки и коментари към Проекта на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, организирана от Българска платформа за международно развитие на 23.10.2019 г. По време на дискусията бяха изложени навременни и резонни коментари от представители на бизнеса и НПО. Коментарите на БИПИ се отнасят до Ос на развитие 4. Отзивчива и справедлива България, национален приоритет 10. Институционална рамка. Коментарите са публикувани и в Strategy.bg.

С доклада по МСП от ноември 2018 г. започна процесът на официално премахване на мониторинга, под който е поставена България. Това беше и първият силно политически доклад, който не взе под внимание някои негативни събития в страната. В резултат на това, 1-ви показател /съдебна независимост/, 2-ри показател /правна рамка/ и 6-ти показател /организирана престъпност/ бяха предложени за временно затворени. 
Очевидно е, че последният доклад по МСП е едно изпълнено политическо обещание, без да се вземе предвид реалната ситуация в страната. Периодът, в който беше публикуван доклада, подсилва съмненията в тази посока. От Европейската комисия и останалите институции на ЕС зависи да защитят демократичните ценности, върху които е основан Съюза. Под въпрос остава дали те ще преследват това. Отзивчивите действия на ЕК несъмнено ще се отразят върху доверието, което българските граждани имат в институциите на ЕС.

© БИПИ

БИПИ наблюдава процедурите за избор на лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. Институтът е мониторирал над 160 процедури, като паралелно провежда мониторинг и на парламентарни назначения на висши държавни длъжности. Възможността за отправяне на въпроси, за първи път въведена в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и впоследствие възприета от други държавни органи, наложи висок стандарт за публичност и прозрачност при избора на еднолични или колективни органи. В актуалната процедура БИПИ отвори платформа, чрез която гражданите да поставят важните за тях въпроси, на които очакват новият главен прокурор (да може) да даде отговор. БИПИ благодари на всички български граждани, които се включиха и споделиха своите питания.  Изслушването на кандидата за главен прокурор е насрочено за 24 октомври (четвъртък). 

Джон Тунхайм 

В периода 12-16 ноември американският съдия Джон Тунхайм /John R. Tunheim/ ще бъде на посещание в България по покана на Българския институт за правни инициативи. 

Той ще се срещне с представители на магистратската общност и ще изнесе лекции пред магистрати, студенти и обучаващи се в НИП. Обсъжданите теми варират от правна етика, процедурна справедливост до съвременни аспекти в криминалното право. 

През лятото на 2019 агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи "Глобал Метрикс", по поръчка на Български институт за правни инициативи, проведе изследване на тема: "Нагласи на магистратите към създаване на механизъм за търсене на дисциплинарна и наказателна отговорност на главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС." Изследването обхвана 612 магистрати от цялата страна. 

Български институт за правни инициативи с подкрепата на Посолство на Кралство Нидерландия в България за втора поредна година организира конкурс за студентски есета. Тазгодишната тема на конкурса е: "Правни ценности и етични измерения в технологичното развитие на XXI век", можете да изпращате вашите разработки до 23:55 часа на 01 декември 2019 г. (неделя) по електронен път на имейл адрес: оffice@bili-bg.org. Прочетете повече за условията за участие и изискванията към есетата тук. Очакваме вашите разработки! 

Следвайте ни