Необходимо е в Стратегията да се отдели внимание на нуждата от засилено и задължително гражданско образование като част от ранната превенция. Въпреки че е спомената ролята на Министерство на образованието, никъде в проекто- документа не се говори за гражданското образование. Необходимо е да се предвиди то да се въведе като задължителен елемент от училищното образование, но не само за ученици в последните класове на гимназията, а за всички ученици от 4-ти до 12-ти клас.

ЕК поставя акцент и върху гражданският контрол при реализирането на мониторинг на национално равнище. Същевременно структурата на Съвета включва единствено участието на държавни институции и то на най-висше ниво. В този смисъл, вътрешният механизъм за сътрудничество и проверка ще бъде заключен само в рамките на субектите от държавната власт без възможност за пряко участие на външни субекти.

Инфографика БИПИ 2022

На 2-ри юли (събота), 2022 г. ще се проведе Общото събрание на прокурорите за избор на новия състав на ВСС, като това е петото от общо шест (по две за квотата на съдиите, прокурорите и следователите). Кандидатите са общо 8, като черитима от тях ще бъдат за членове на новия състав на ВСС. В изработените от нас инфографика и таблица ще намерите както основна информация за образованието и професионалното развитие на кандидатите, така и акценти по ключови теми от концепциите на всеки един от тях.

Теодор Славев пред изборното студио на Bulgaria ON AIR "Големият залог" 

Теодор Славев: "Всички политици ще станат национално отговорни и по този начин ще трасират предверието на следващата кампания за парламентарни избори. Аз не виждам при тази конфигурация в НС коя е обществено приемливата коалиция. От тук нататък е много важно много бързо да се приемат ключови законопроекти, които касаят Националния план за възстановяване и устойчивост, защото има огромен риск България да загуби пари"

Сграда на Централен военен клуб, 19.09.2022 г.

Във форума се включиха министърът на правосъдието, главният секретар на Министерския съвет, директорът и експерти от дирекция „Модернизация на администрацията“, представители на президентската институция, на Министерството на икономиката и индустрията и на Министерството на иновациите и растежа, председателят и представители на Сметната палата, политически партии, дипломатически мисии и др. Участие взеха и от Представителството на Европейската комисия в България, както и представители на академичната общност и на неправителствения сектор.

Биляна Гяурова-Вегертседер коментира решението на Конституционния съд пред Euronews Bulgaria

„Легитимирайки някак си вечните мандати, Конституционният съд дава една индулгенция на парламента и му казва – ти можеш да мързелуваш, грубо казано, докато вие евентуално се сетите или успеете да формирате квалифицирано мнозинство да изберете главен инспектор и 11 души за новия Висш съдебен съвет“​

Следвайте ни